Darovanie krvi

Darca krvi je dospelá osoba, ktorá sa rozhodla nezištne darovať krv v odberovom centre krvi. Darca krvi by mal byť fyzicky a duševne zdravý a vitálny.

Kto môže darovať krv?

Darovať krv môže každý človek vo veku od 18 rokov do 65 rokov.  Prvé darovanie krvi môže byť do 60 rokov. Od 17 do 18 rokov môže darca darovať krv so súhlasom rodiča, alebo zákonného zástupcu.
Hmotnosť darcu musí byť minimálne 50kg.
Muži
môžu darovať krv 4krát ročne. Interval medzi jednotlivými odbermi musí byť najmenej 2 mesiace.
Ženy môžu darovať krv 3krát ročne, interval medzi  jednotlivými odbermi musí byť minimálne 3 mesiace.
Pulz darcu pred odberom musí byť v rozmedzí  50-110 tepov za minútu.
Tlak krvi u darcu by mal byť: Systolický tlak (prvé číslo) od 110-180diastolický tlak (druhé číslo) od 70-100.

Darovať krv môžu aj darci s hypertenziou (vysoký krvný tlak) na antihypertenzívnej liečbe (lieky na tlak), ďalej darci so zníženou funkciou štítnej žľazy a hormonálnou substitučnou liečbou na zníženú funkciu štítnej žľazy, i darci alergici s liečbou na alergiu, avšak bez aktuálnych prejavov alergie.

Darci s cukrovkou môžu darovať krv pri liečbe per os (cez ústa) alebo s liečbou cukrovky  na diéte. Cukrovkári, ktorí berú inzulín sú z darcovstva trvalo vylúčení.

Trvalé vylúčenie darcov krvi:

Trvalo vylúčení sú tí darci krvi, ktorí majú v anamnéze jedno, alebo viac z nasledujúcich kritérií:
malária, závislosť na alkohole, ťažká priedušková astma s častými záchvatmi, drogová závislosť, užívanie anabolík (hormóny a steroidy), cukrovkári, ktorí berú inzulín
HIV/AIDS, hepatitída C, hepatitída B,
prostitúcia, muži ktorí mali styk s iným mužom, sexuálni partneri osôb s HIV/AIDS, sexuálni partneri osôb s hepatitídou B, hepatitídou C
cirhóza pečene, ischemická choroba srdca, stav po infarkte myokardu, závažné chlopňové vady, závažné poruchy srdcového rytmu, endokarditída, cievna mozgová príhoda, stav po operácii srdca,
stále kolapsy po odbere krvi,
generalizované nádorové ochorenie
krvácavé choroby, ťažké poruchy krvotvorby
cytostatiká, dlhodobé užívanie psychofarmák, liek acitretin na akné,
závažné ochorenie močových ciest
malígny nádor, carcinom in situ- melanóm
Závažné ochorenia centrálnej nervovej sústavy
zápal zrakového nervu, ochorenie sietnice, chronické zápaly rohovky, zápaly spojovky, závažný nález na očnom pozadí
operácie mozgu a miechy, resekcie žalúdka, resekcia čriev
ťažká bronchitída, emfyzém pľúc, ťažké formy astmy
vojenskí piloti, zamestnanci infekčného a pľúcneho oddelenia nemocníc  /individuálne/
psychóza, demencia, reumatická horúčka pri preukázanom srdcovom ochorení
závažné ochorenie štítnej žľazy
podanie transfúzneho prípravku vo Veľkej Británii po roku 1980
transplantácie: príjemca xenotransplantátu (transplantát od zvieraťa), príjemca transplantátu od iného človeka
Crohnova choroba, ulcerózna colitída, stav po resekcii žalúdka, alebo čriev, chronické choroby pečene a pankreasu
genitálny piercing

Zvláštne situácie:

Existujú určité špecifiká, kedy sú darci krvi na istú dobu z darovania krvi vylúčení. Tu je stručný zoznam:
Pri lekárskom ošetrení ako endoskopia, katetrizácia ciev ( liečba po použití cievnych katétrov)  je vylúčenie darcu po dobu 6 mesiacov.
Sádra na dolných končatín-
odber je možný až po odstránení sádry. 
Extrakcia zubu- vylúčenie na 1 týždeň, alebo až do úplného zhojenia rany, malé ošetrenie stomatológom vylúčenie darcu na 72 hodín.
Pri sexuálnom styku s novým sexuálnym partnerom je dočasné vylúčenie darcu na 3 mesiace.
Pri transfúzii krvi je darca vylúčený na 6 mesiacov.
Vredová choroba žalúdka- 
vylúčenie darcu na 6 mesiacov po skončení liečby.
Tetovanie, body piercing, prepichnutie ušného boltca- vylúčenie darcu na 6 mesiacov.
Tehotenstvo: počas tehotenstva nesmie žena darovať krv,
ak žena po pôrode kojí,  môže darovať krv 1 rok po ukončení kojenia,
ak je tehotenstvo pokojné- môže darovať krv 1 rok po ukončení tehotenstva.
Pri prisatí kliešťa bez príznakov ochorenia a nebola u darcu krvi preukázaná borelióza, ani kliešťová encefalitída-vylúčenie darcu na 4 týždne.
Fajčenie pred odberom– vylúčenie darcu na týždeň.


Verím, že Vám tento článok pomohol ľahšie sa zorientovať v kritériách prijateľnosti darcu krvi.
S pozdravom MUDr. …


Aj tvoja krv môže zachrániť
život

Zdieľaj na
 • 44
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  44
  Shares

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *