Je Boh skutočný?

Aké sú hlavné logické a vedecké dôvody, ktoré vedú ľudí k tomu, aby verili v Boha?

Nebolo by skvelé, keby ti niekto jednoducho predložil jasné dôkazy o existencii Boha? Žiadne myknutie plecom. Žiadne výroky typu: „Jednoducho tomu musíš veriť.“ Nuž, tu je pokus o úprimné a otvorené vysvetlenie dôvodov, ktoré nasvedčujú tomu, že Boh skutočne existuje.

Začnime však niekde inde. Každý dôkaz sa dá prekrútiť alebo „racionálne“ vysvetliť, ak sa daný človek vopred rozhodne neveriť mu. Je to podobné, ako keď niekto odmieta veriť tomu, že človek vystúpil na Mesiac. Nezáleží na tom, koľko informácií mu predložíš – satelitné zábery kozmonautov prechádzajúcich sa po Mesiaci, rozhovory s nimi, kamene z Mesiaca…  jeho názor sa nezmení. Všetky dôkazy sú bezcenné,  pretože tento človek je presvedčený, že ľudia na Mesiaci nikdy neboli.

Keď ide o možnosť existencie Boha, Biblia hovorí, že je mnoho ľudí, ktorí síce videli dostatok dôkazov, predsa však popierajú pravdu o Bohu. Naopak tým, ktorí chcú poznať Boha, ak existuje, Boh hovorí: „Budete ma hľadať a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť.“

Skôr než sa pozrieš na fakty, ktoré podporujú existenciu Boha, polož si nasledujúcu otázku: „Ak Boh skutočne existuje, naozaj ho chcem poznať?“ Ak áno, zamysli sa nad týmito dôvodmi…

1. Komplexnosť našej planéty poukazuje na cieľavedomého Stvoriteľa, ktorý vesmír nielen stvoril, ale ho aj dodnes riadi.

Je množstvo príkladov, ktoré poukazujú na to, že vesmír nevznikol náhodou. Uvádzame len niektoré z nich:

Zem… Jej rozmery sú dokonalé. Veľkosť Zeme a jej zodpovedajúca gravitačná sila udržiava tenkú vrstvu dusíkatých a vodíkových plynov, ktorá sa rozprestiera len do výšky cca. 70 km nad povrchom Zeme. Keby bola Zem menšia, jej atmosféra by nebola vhodná pre život, ako napr. planéta Merkúr. Keby bola Zem väčšia, jej atmosféra by obsahovala voľný vodík, ako je to na Jupiteri. Zem je jediná známa planéta, čo má atmosféru a skladá sa z takej zmesi plynov, aká je vhodná pre existenciu rastlinného, živočíšneho a ľudského života.

Zem sa nachádza v ideálnej vzdialenosti od Slnka. Všimni si napríklad teplotné výkyvy: je to zhruba od -35 do +50 °C. Keby naša Zem bola o niečo ďalej od Slnka, všetci by sme zamrzli. A keby bola bližšie? Zhoreli by sme. Čo i len nepatrný rozdiel v pozícii Zeme voči Slnku by život na našej planéte znemožnil. Zem tak zotrváva v ideálnej vzdialenosti od Slnka, pričom sa okolo neho otáča rýchlosťou takmer 90 000 km/hod. Okrem toho sa Zem otáča aj okolo svojej vlastnej osi, čím sa patrične ohrieva a schladzuje celý povrch Zeme každý deň.

Aj náš Mesiac má správnu veľkosť a vzdialenosť od Zeme. Pôsobením jeho gravitácie vznikajú dôležité javy ako príliv, odliv a iné pohyby. Vďaka nim vody oceánov nestagnujú, zároveň im však zabraňujú v tom, aby sa vyliali a zaplavili pevninu.

Voda… Je bez farby, vône, chuti, a predsa by bez nej žiadny živý tvor nedokázal prežiť. Organizmus rastlín, živočíchov i ľudí sa skladá prevažne z vody (približne dve tretiny ľudského organizmu tvorí voda). Všimni si, že vlastnosti vody jedinečne vyhovujú pre život:

Voda má nezvyčajne vysoký bod varu a mrazu. Umožňuje nám žiť v prostredí s rozkolísanou teplotou, pričom v nás udržiava stálu telesnú teplotu cca. 36,6 °C.

Voda je univerzálnym rozpúšťadlom. Vďaka tejto vlastnosti sa rôzne chemické látky, minerály a živiny dostávajú do každej časti nášho tela, aj do tých najmenších krvných vlásočníc.

Voda je zároveň chemicky neutrálna. Bez toho, aby ovplyvnila zloženie prvkov, ktoré prenáša, umožňuje vstrebávanie potravy, liečiv a minerálov, ktoré potom naše telo ďalej spracúva.

Voda má jedinečné povrchové trenie. Preto napríklad voda v rastlinách môže tiecť smerom nahor, proti smeru pôsobenia gravitačnej sily, čím prináša životne dôležité živiny aj do najvyššieho konárika toho najvyššieho stromu.

Voda zamŕza zhora nadol a vznáša sa, takže ryby môžu žiť aj v zime.

Deväťdesiatsedem percent všetkých vôd Zeme tvoria oceány. Na našej Zemi však existuje systém, ktorý filtruje z vody soľ a potom túto vodu rozširuje po celej planéte. Vďaka vyparovaniu morská voda zbavená soli vytvára oblaky, ktoré dáva vietor do pohybu, aby zavlažovali pevninu dostatočným množstvom vody pre vegetáciu, živočíchy i ľudí. Tento zložitý systém purifikácie a zásobovania – systém recyklovanej a opäť použitej vody – udržuje život na celej planéte.

Ľudský mozog… Simultánne spracúva neuveriteľné množstvo informácií. Tvoj mozog vníma všetky farby a predmety, ktoré vidíš, teplotu v miestnosti, tlak tvojich nôh na podlahu, okolité zvuky, sucho v tvojich ústach, dokonca aj povrch klávesnice, na ktorej máš prsty. Tvoj mozog registruje a spracováva tvoje emócie, myšlienky a spomienky. Zároveň kontroluje stále funkcie tvojho tela ako napr. dýchanie, pohyby viečok, hlad či pohyb svalov rúk.

Ľudský mozog dokáže spracovať viac než milión podnetov za sekundu. Tvoj mozog analyzuje dôležitosť každej jednej informácie, pričom vyfiltruje tie, ktoré sú relatívne nedôležité. Práve táto funkcia ti umožňuje sústrediť sa a efektívne fungovať každý deň. Mozog, ktorý každú sekundu spracúva vyše milión informácií, pričom hodnotí ich dôležitosť a umožňuje ti konať na základe tej najvhodnejšej– naozaj by sme mohli tvrdiť, že takýto úžasný orgán vznikol len čírou náhodou?

Keď NASA vyšle do vesmíru raketoplán, predpokladá sa, že ho nenaplánovala opica, ale inteligentné a rozumné ľudské bytosti. Čím možno vysvetliť existenciu ľudského mozgu? Jedine myseľ, ktorá je ešte inteligentnejšia a rozumnejšia než ľudstvo, mohla stvoriť ľudský mozog.

Oko… Dokáže rozlišovať až 7 milión odtieňov. Má automatické zaostrovanie a dokáže spracovať neuveriteľných 1,5 milióna informácií – naraz. Evolúcia sa zameriava na mutácie a zmeny  vrámci existujúcich organizmov. Avšak samotná evolúcia dodnes nedokáže vysvetliť pôvodný vznik oka alebo mozgu – vznik živých organizmov z neživej hmoty.

2. Vesmír má svoj začiatok – ale čo ho spôsobilo?

Vedci sú presvedčení, že náš vesmír vznikol pri jedinej obrovskej explózii energie a svetla, ktorý nazývame veľký tresk. Bol to počiatok všetkého, čo existuje. Počiatok existencie vesmíru, počiatok existencie priestoru a dokonca počiatok samotného času.

Astrofyzik Robert Jastrow, ktorý sa sám označuje za agnostika, vyhlásil: „Semeno všetkého, čo sa doteraz odohralo vo vesmíre, bolo zasiate v tomto prvom okamihu; každá hviezda, každá planéta a každá živá bytosť vo vesmíre vznikla ako výsledok udalostí, ktoré boli uvedené do pohybu v okamihu kozmickej explózie… Bol to doslova okamih stvorenia… Vesmír vznikol v jedinom záblesku a my nedokážeme zistiť, čo to spôsobilo.“

Steven Weinberg, laureát Nobelovej ceny za fyziku, povedal, že v momente tejto explózie „bola teplota vesmíru asi sto miliárd stupňov Celzia… a vesmír bol plný svetla.“

Vesmír neexistoval vždy. Mal svoj počiatok… ale čo ho zapríčinilo? Vedci nemajú vysvetlenie na túto náhlu explóziu hmoty a svetla.

3. Vesmír sa riadi konštantnými zákonmi prírody. Prečo?

Takmer všetko v živote sa nám zdá neisté, ale pozri sa na to, na čo všetko sa môžeme každý deň spoľahnúť: Gravitácia zostáva každý deň rovnaká, šálka horúcej kávy na tvojom stole vychladne, Zemi trvá stále 24 hodín, kým sa otočí okolo svojej osi, nemení sa ani rýchlosť svetla – tu ani v galaxiách, ktoré sú od nás vzdialené milióny kilometrov.

Ako je možné, že tu máme prírodné zákony, ktoré sa nikdy nemenia? Prečo je vesmír tak systematicky usporiadaný a taký spoľahlivý?

Aj najväčších vedcov zaráža, aké je to zvláštne. Z logického hľadiska nie je nevyhnutné, aby sa vesmír riadil akýmikoľvek pravidlami, nieto ešte aby podliehal matematickým pravidlám. Tento údiv pramení z uznania skutočnosti, že vesmír sa takto správať nemusí. Je ľahké si predstaviť vesmír, v ktorom by sa podmienky zo sekundy na sekundu menili, alebo vesmír, v ktorom sa veci náhle objavujú či miznú.

Richard Feynman, nositeľ Nobelovej ceny za kvantovú elektrodynamiku, povedal: „Prečo je príroda matematická, je záhada… Skutočnosť, že vôbec existujú akékoľvek zákony, je v určitom zmysle zázrak.“

4. Kód DNA informuje, programuje správanie bunky

Akákoľvek inštrukcia, akékoľvek učenie, akékoľvek školenie si vždy vyžaduje určitý zámer. Každý, kto napíše inštrukčný manuál, ho píše s určitým cieľom. Vedel si, že v každej jednej bunke tvojho tela sa nachádza podrobný inštrukčný kód, veľmi podobný miniatúrnemu počítačovému programu? Možno vieš, že počítačový program sa skladá z jednotiek a núl, napr: 110010101011000. Spôsob, akým sú tieto čísla usporiadané, komunikuje počítačovému programu, čo má robiť. Kód DNA v našich bunkách je podobný. Skladá sa zo štyroch prvkov, ktorým dali vedci skratky A, T, G a C. V ľudskej bunke sú usporiadané asi takto: CGTGTGACTCGCTCCTGAT atď. A teraz si predstav, že v každej ľudskej bunke sa nachádzajú tri miliardy takýchto „písmen“!!!

Tak ako ty dokážeš nastaviť svoj telefón tak, aby na ňom zazvonil budík, aj DNA vydáva inštrukcie bunke. DNA je program zložený z troch miliárd písmen, ktorý vydáva bunke povel, ako sa má správať. Je to veľmi obsažný „inštrukčný manuál“.

Prečo je to také zvláštne? Človek si musí položiť otázku: Ako sa tento informačný program dostal do každej bunky ľudského tela? Toto nie sú obyčajné chemické prvky. Toto sú prvky, ktoré vydávajú inštrukcie a ktoré veľmi detailným spôsobom kódujú, ako sa má telo človeka vyvíjať.

Prirodzené biologické príčiny nie sú dostačujúcim vysvetlením existencie programovaných informácií. Takéto podrobné inštrukcie jednoducho nemôžu existovať bez toho, aby ich niekto cieľavedome skonštruoval.

5. Vieme, že Boh existuje, lebo sa s nami snaží nadviazať vzťah. Neustále je voči nám iniciatívny a snaží sa o to, aby sme prišli k nemu.

V minulosti som bola presvedčená ateistka. A ako mnohým ateistom, aj mne liezlo na nervy, ako mohli ľudia veriť v Boha. Čo poháňa ateistov, aby strávili toľko času, pozornosti a energie vyvracaním niečoho, čomu ani neveria, že existuje? Prečo to robia? Keď som ešte bola ateistka, svoje konanie som pripisovala snahe pomôcť tým úbohým ľuďom, ktorí prepadli sebaklamu či náboženským bludom, aby som im vysvetlila, že ich nádej je založená na úplne nesprávnej báze. Ale ak mám byť čestná, musím uznať, že som mala ešte jeden motív. Keď som kládla náročné otázky tým, čo verili v Boha, hlboko vo svojej duši som bola zvedavá, či ma dokážu presvedčiť o opaku. Súčasťou mojej „misie“ bolo oslobodiť sa od otázky Boha. Ak by som veriacim jasne dokázala, že sa mýlia, celý problém by som mohla zmietnuť zo stola a konečne by som mohla začať žiť slobodne.

Neuvedomovala som si však to, že dôvod, prečo ma toľko zamestnávala otázka existencie Boha, bol ten, že ma k tomu „tlačil“ samotný Boh. Prišla som k presvedčeniu, že Boh chce byť poznaný. Stvoril nás s tým zámerom, aby sme ho poznali. Obklopil nás dôkazmi o sebe a neustále pred nás stavia otázku o svojej existencii. Nedokázala som uniknúť myšlienkam o tom, že čo ak Boh naozaj je. Dokonca aj v deň, keď som sa rozhodla túto skutočnosť uznať, moja modlitba začala slovami: „OK, vyhral si…“ Je možné, že ateistom tak veľmi prekáža viera ľudí v Boha preto, lebo Boh sa s nimi aktívne usiluje nadviazať vzťah.

Podobnú skúsenosť majú aj iní. Malcolm Muggeridge, ľavicový filozof a spisovateľ, napísal: „Mal som pocit, že napriek svojmu hľadaniu niekto hľadal mňa.“ C. S. Lewis si spomína: „Sotva som svoju myseľ odtrhol od svojej práce, noc čo noc som cítil trpezlivé, neúprosné dobiedzanie toho, koho som ja tak zúfalo nechcel stretnúť. Vzdal som sa a uznal som, že Boh je Boh; kľakol som si a modlil som sa: a možno som bol v tom momente najskľúčenejším a najzdráhavejším konvertitom Anglicka.“

Lewis po tom, čo spoznal Boha, napísal knihu Zaskočený radosťou. Ani ja som nemala žiadne očakávania, keď som uznala, že Boh existuje. Avšak počas nasledujúcich mesiacov som s úžasom spoznávala, ako veľmi ma miluje.

6. Na rozdiel od iných zjavení Boha, Ježiš Kristus je najjasnejším a najkonkrétnejším obrazom toho, aký je Boh.

Prečo práve Ježiš? Ak preskúmaš najväčšie náboženstvá sveta, zistíš, že Budha, Mohamed, Konfucius aj Mojžiš pokladali seba samých za učiteľov či prorokov. Ani jeden z nich nikdy netvrdil, že je rovný Bohu. Ježiš to však o sebe trvdil. A práve tým sa Ježiš líši od všetkých ostatných – to ho robí výnimočným. Povedal, že Boh existuje a že ho máme rovno pred očami. Aj keď hovoril o svojom Otcovi na nebesiach, nehovoril to s postojom odstupu, ale blízkej jednoty s Otcom, jedinečnej v histórii ľudstva. Ježiš povedal, že každý, kto videl jeho, videl aj Otca, a každý, kto verí v neho, verí i v Otca.

Povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.“ Nárokoval si na vlastnosti, ktoré sú príznačné len pre Boha: schopnosť odpúšťať ľuďom ich hriechy, oslobodiť ich od hriešnych návykov, dať im zmysluplný a hojný život na zemi a večný život v nebi. Na rozdiel od iných učiteľov, ktorí zameriavali pozornosť ľudí na svoje slová, Ježiš poukazoval na seba samého. Nehovoril: „Nasledujte moje slová a nájdete pravdu.“ Povedal: Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“

Čím dokazoval Ježiš svoj božský pôvod? Robil veci, ktoré ľudia nedokážu robiť. Ježiš konal zázraky. Vyliečil ľudí – slepých, chromých, hluchých, dokonca niekoľkých vzkriesil aj z mŕtvych. Mal nad vecami moc – dokázal z ničoho nič stvoriť toľko jedla, ktoré nasýtilo tisícky ľudí. Konal zázraky nad prírodou – kráčal po vodnej hladine, zastavil ničivú búrku, aby zachránil svojich priateľov. Ľudia ho nasledovali všade, kam šiel, lebo Ježiš nadprirodzeným spôsobom napĺňal všetky ich potreby. Povedal im, že ak aj nechcú veriť jeho slovám, mali by uveriť aspoň na základe zázrakov, ktoré videli na vlastné oči.

Čo Ježiš odhalil o tom, aký je Boh? Ježiš ukázal, že Boh je nežný a milujúci, že vie o našej sebeckosti a chybách, napriek tomu však túži po vzťahu s nami. Ježiš nám zjavil, že aj keď nás Boh považuje za hriešnikov hodných trestu, jeho láska k nám zvíťazila a Boh vymyslel nový plán. Boh na seba zobral podobu človeka a prijal trest za naše hriechy. Zdá sa ti to absurdné? Možno, ale veľa milujúcich otcov by sa s radosťou vymenili so svojimi deťmi na onkologickom oddelení, keby to bolo možné. Biblia hovorí, že dôvod, prečo môžeme milovať Boha, je ten, že on nás miloval ako prvý.

Ježiš zomrel za nás, aby nám bolo odpustené. V žiadnom inom náboženstve na svete nevidíme, že by sa Boh priblížil k človeku. Prostredníctvom Ježiša nám Boh umožnil, aby sme s ním mohli mať osobný vzťah. Ježiš dokázal, že má srdce ako Boh – plné lásky, napĺňa naše potreby a priťahuje si nás k sebe. Vďaka jeho smrti nám môžu byť odpustené hriechy, Boh nás plne prijíma a úprimne miluje. Boh hovorí: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.“ Presne takýto je Boh.

Existuje Boh? Ak to chceš vedieť, preskúmaj Ježiša Krista. „Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho.“

Boh ťa nebude nútiť veriť v neho, aj keby mohol. Namiesto toho poskytol dostatočné dôkazy o svojej existencii, aby sme mohli na to zareagovať. Dokonalá vzdialenosť Zeme od Slnka, jedinečné chemické vlastnosti vody, ľudský mozog, DNA, prírodné zákony, hlodavá túžba v našom srdci a mysli dozvedieť sa, či Boh existuje, ochota Boha nechať sa poznať prostredníctvom Ježiša Krista… 

Ak chceš s Bohom nadviazať vzťah, môžeš tak urobiť hneď teraz.

Rozhodnutie záleží na tebe, nikto ťa k tomu nemôže prinútiť. Ak chceš, aby ti Boh odpustil, a ak s ním chceš mať vzťah, môžeš ho hneď teraz poprosiť o odpustenie a o to, aby vstúpil do tvojho života. Ježiš povedal: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu…“

Ak po tom túžiš, ale nevieš, ako to vyjadriť slovami, možno ti pomôže nasledujúca modlitba:„Pane Ježišu, ďakujem, že si umrel za moje hriechy. Poznáš môj život a vieš, že potrebujem odpustenie. Prosím ťa, aby si mi teraz odpustil. Príď do môjho života. Ďakujem ti, že so mnou chceš mať osobný vzťah. Amen.“

Boh pokladá tvoj vzťah s ním za trvalý. O tých, ktorí v neho veria, Ježiš povedal: „Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“

Takže existuje Boh? Po tom, čo sme zobrali do úvahy všetky spomenuté fakty, môžeme prísť k záveru, že milujúci Boh skutočne existuje a je možné mať s ním blízky osobný vzťah.

Prevzaté od Marilyn Adamson, zdroj internet

Zdieľaj na
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *